Brand- og evakueringsinstrukser

Det er altid en god idé at have en foruddefineret plan for, hvad der skal ske, hvis der udbryder brand. Det er også en god ide at have en plan, der sikrer, at alle kommer med ud.

Bygninger med krav om brand- og evakueringsinstrukser

For nedenstående steder gælder det, at der er krav om, at man skal have udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks, som personalet skal være instrueret i.

 • Soverumsafsnit med flere end 10 sovepladser i hoteller og plejeinstitutioner.

 • Forsamlingslokaler til flere end 50 personer.

 • Undervisningsafsnit til flere end 150 personer.

 • Daginstitutionsafsnit (eks. børnehaver og dagcentre for personer, der ikke er selvhjulpne) til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende personer

 • Butikker til flere end 150 personer.

Skabeloner

Målet med brand- og evakueringsinstrukserne er at fremme hensigtsmæssig adfærd i forbindelse med brand. Måske finder du det svært at komme i gang med din brand- og evakueringsinstruks. Vi vil gerne gøre det nemmere for dig. Derfor har vi udarbejdet nogle skabeloner, som du kan benytte dig af. Det er vigtigt, at du selv sætter dit eget præg på instruksen for at sikre lokal implementering. Har du spørgsmål til skabelonerne, står vi naturligvis til rådighed med hjælp og vejledning. 

Evakuering - at få alle med ud

 • Evakuering når...

  • en brandalarm lyder, så evakueres den del af bygningen, som alarmen lyder i - normalt til terræn i det fri.
  • en brand opdages af en medarbejder, så evakueres den del af bygningen, som potentielt er berørt af branden.
  • en bombetrussel modtages, så evakueres hele bygningen (medmindre politiet siger andet).
 • Grundkoncept for evakueringer

  • Luk døren på vej ud.
  • Evakuer til samlingspunkt.
 • Totalevakuering vs. faseevakuering

  Totalevakuering er at hele bygningen evakueres simultant. Dette kendes ofte fra skoler.

  Faseevakuering er at kun den berørte den af bygningen evakueres. Dette ses typisk ved store/komplekse bygninger som plejehjem og andre steder med ABA- og AVA-anlæg.

  Nogle gange sker faseevakueringen ikke til det fri, men til et sikkert sted inde i bygningen.