Information om beskyttelsesrum og sikringsrum

Der er ikke nogen aktuel fare mod dansk territorium, og der er derfor heller ikke sat tiltag i værk for at gøre beskyttelsesrum klar.

Vi har modtaget flere henvendelser om placering af beskyttelses- og sikringsrum. 

Der er IKKE nogen aktuel fare mod dansk territorium, og der er derfor heller ikke sat tiltag i værk for at klargøre beskyttelsesrum.

Hvor der er beskyttelsesrum, og hvordan deres stand er i forhold til at blive taget i brug, er derfor ikke relevant på nuværende tidspunkt.

Forsvarsministeren giver besked

Hvis det på et tidspunkt bliver relevant at klargøre beskyttelsesrum og sikringsrum, vil man også på det tidspunkt forholde sig til rummenes stand. Det sker dog ikke før, forsvarsministeren giver besked til de enkelte kommuner om at gøre beskyttelses- eller sikringsrum klar.

Hvis der gives besked fra forsvarsministeren til kommunerne om at gøre beskyttelsesrum og sikringsrum klar, vil der også via dagspressen komme besked om, hvor beskyttelsesrum og sikringsrum er placereret.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at læse mere, kan du læse mere om beskyttelsesrum på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.