Brandfarlige væsker og gasflasker i hjemmet

De fleste af os har mange forskellige brandfarlige væsker, som vi skal være opmærksomme på. Få styr på sikkerheden i dit hjem ved hjælp af disse gode råd.

Hvad er brandfarlige væsker?

En væske betegnes som brandfarlig, hvis det såkaldte flammepunkt for væsken er under 93 grader. Flammepunktet er den temperatur, hvor væsken afgiver antændelige tampe under normale forhold. Eksempelvis skal fyringsolie opvarmes til 60 grader, før det er antændeligt, hvorimod benzin afgiver antændelige dampe ved -38 grader.

I hjemmene anvendes brandfarlige væsker til forskellige formål. Benzin, sprit, fortynder og acetone (neglelakfjerner) er blandt de mest brandfarlige, og derfor skal du være særlig forsigtig, når du bruger disse væsker. Herefter følger væsker som terpentin, petroleum og lampeolie. Diesel og fyringsolie er også brandfarlige, men antændes ikke lige så let som de andre nævnte væsker.

Opbevaring og transport

 • Opbevaring og transport af brandfarlig væske

  Opbevaring
  Hvis du total set opbevarer mindre end 25 liter af de mest brandfarlige væsker, stilles der ingen krav. Dette gælder både indendørs og udendørs.

  Transport
  Privatpersoner må højst transportere brandfarlige væsker i beholdere af 60 liter og højest 240 liter i alt og kun til eget forbrug.

 • Opbevaring og transport af gas

  Opbevaring
  Du må opbevare op til 40 kg gas indendørs i form af flasker på højst 11 kg.

  Opbevaring i kældre er ikke tilladt.

  Du må desuden opbevare 40 kg gas udendørs.

  • Gasflasker skal stå forsvarligt og må ikke kunne vælte.
  • Ventilen skal være lukket, når flasken ikke er i brug.
  • Gasflasker skal opbevares stående - ellers virker sikkerhedsventilen ikke optimalt.
  • Rum, som indeholder gasflasker, skal være over terræn og have minimum én dør/vindue direkte til det fri.

  Du må højst have 1 tilsluttet gasflaske til dit gasforbrugende apparat, højst 1 reserveflaske og højst 3 flasker i alt pr. bolig.

  Transport
  Gasflasker skal være forsvarligt fastgjort under transport. Som privatperson må du højst transportere 80 kg og kun til eget forbrug.