Undgå skorstensbrande

Fem simple råd du skal huske når du tænder op i brændeovnen, for at undgå skorstensbrande.

Når vinterens kulde nærmer sig og det er koldt og blæsende udenfor, er det godt med lidt lune fra ilden i brændeovnen.

Når du tænder op i brændeovnen, skal du derfor huske fem råd, så du undgår brand i skorstenen. Hvert år rykker brandvæsenet nemlig ud til brande, der kunne have været undgået, hvis der var blevet fyret korrekt.

Hvis du har nogle spørgsmål til skorstensbrande, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

De fem råd

 • Brug kun tørt og rent træ
 • Tænd op fra toppen
 • Sørg for rigelig luft
 • Røgen skal næsten være usynlig
 • Hold en høj temperatur i brændeovnen, pejsen og lign.

I tilfælde af brand

 • Luk for ilttilførslen
 • Ring 1-1-2
 • Hæld aldrig vand på (skorstenen kan revne)
 • Efter skorstensbrand må skorstenen ikke anvendes, før den igen er synet af en skorstensfejer

Hvis uheldet er ude, skal du lukke for lufttilførslen og ringe 1-1-2. Hæld aldrig vand på ilden.

Udrykninger til skorstensbrande i Danmark, 2017-2021

 • Udrykninger til skorstensbrande til privat beboelse 2017-2021

 • Skorstensbrande - gennemsnit pr. måned 2017-2021

Uddybende ord fra eksperterne vi har rådført os med

 • Kenny Dramshøj Christensen, forebyggelsesekspert hos Danske Beredskaber

  Jeg tror, at de fleste kender rådene om, at man skal fyre med tørt brænde, og at der skal
  være god ilttilførsel. Hvad der nok er mindre kendt, er, at blæst og kulde kan øge risikoen for,
  at der opstår en skorstensbrand, da blæsten kan være medvirkende til, at der kommer øget
  træk gennem skorstenen. Tricket er derfor at holde øje med ilden og sikre, at der er en
  nogenlunde konstant ild.

 • Børge Pedersen, Skorstensfejerlauget

  Hos Skorstensfejerlauget glæder de sig over, at antallet af brande i skorstene er faldende.

  Ifølge skorstensfejer Børge Petersen hænger det blandt andet sammen med det oplysningsarbejde, skorstensfejerne udfører, når de er ude at tilse brændeovne:

   

  Når vi er ude at tilse brændeovne, får vi som regel en dialog med ejerne. Vi kan se på
  skorstenene, om der er fyret korrekt, og hvis det er tilfældet, er alt jo godt. Men der er også
  tilfælde, hvor vi lige skal gentage de gode råd om at fyre korrekt. Derudover er nye ildsteder
  med tiden blevet bedre, ligesom myndigheder og organisationer de senere år har haft fokus på
  at forebygge brande i skorstene.

 • Miljøministeriet

  Læs evt. mere om korrekt fyrring på miljøministeriets brændefyringsportalen.

5 råd til skorstensbrande fra Danske Beredskaber