Varmt arbejde

I nyheder kan vi jævnligt læse om brande forårsaget af eksempelvis ukrudtsbrændere. På dette kursus rustes du til at have sikkerheden i orden, inden du udfører varmt arbejde.

Kursets varighed: 8 timer

Kursets sted: Som udgangspunkt på Norgesvej 1, 7100 Vejle. 

Kursets målgruppe: Primært teknisk serviceledere i Vejle Kommune.

Kontakt os for interesse i kurset, så opretter vi, når der er tilpas antal kursister.

 

Hvorfor dette kursus

I Vejle Brandvæsen vil vi gerne gøre vores for, at vi som Vejle Kommune kan undgå uheldige og til tider unødvendige brande forårsaget af uheldigt arbejde med gnistproducerende værktøj eller ukrudtsbrændere.

Nogle forsikringsselskaber opkræver en selvrisiko på 10% ved bygningsskade forårsaget af varmt arbejde (eks. ukrudtsbrænder), hvis skadevolder ikke har kursus i varmt arbejde.

 

 • Certifikat

  Der opnås uddannelsesbevis til de deltagere, der har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat. Der udstedes endvidere Varmt Arbejde certifikat, gældende i 5 år i hele Norden. Certifikatet er gyldigt i Danmark, Sverige, Norge og Finland, hvor dette kursus er påkrævet for at udføre varmt arbejde. Kurset følger ligeledes CFPA Europe’s uddannelsesprogram og CFPA Guideline nr. 12.

 • Udbytte af kurset

  Deltageren kan efter kurset:

  • Vurdere de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som afgiver gnister eller varme, der kan foranledige brand på arbejdsstedet.
  • Udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj, som ukrudtsbrænder, skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol, brandteknisk korrekt.
  • Udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes.
  • Foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt følge de brandtekniske regler som gælder.
  • Foretage brandslukning på arbejdspladsen.