Om os

Vejle Brandvæsen er beredskab for alle borgere og virksomheder i Vejle Kommune.

Vejle Brandvæsen

Politikerne i Vejle Kommune besluttede i december 2020 at udtræde af samarbejdet i TrekantBrand og genopbygge Vejle Brandvæsen fra 1. januar 2022. 

Det er kommunens vision, at et lokalt forankret, moderne, robust, effektivt og fokuseret redningsberedskab skal sikre tryghed for borgerne.

Vores formål er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder terror- og krigshandlinger, eller overhængende fare herfor, i Vejle Kommune.

Vi består af 5 brandstationer (4 deltids og en fuldtids), en frivilligenhed og en inspektørgruppe. Sammen løfter vi tre kerneopgaver:

 • Vi forebygger og begrænser skader gennem vores forebyggelsesafdeling og kursusvirksomhed.
 • Vi afhjælper akutte skader ved at stå til rådighed for borgere, virksomheder og kommunen.
 • Vi støtter og faciliterer den kommunale krisestyring.

 

Beredskabskommissionen

Kontakt Vejle Brandvæsen

 • Administrationen

  Åbningstider:

  Man-Tor: 8.00-15.00

  Fre: 8.00-12.00

  Telefon: +45 7681 0800

  Mailadresser:

  vejlebrandvaesen@vejle.dk

  brand.forebyggelse@vejle.dk

  brand.service@vejle.dk

  brand.kursus@vejle.dk

  brand.vaerksted@vejle.dk

 • Beredskabschef

  Thomas Dietz

  • Mail: tdiet@vejle.dk
  • Telefon: +45 7681 0800
 • Vagtcentralen

  Vagtcentralen varetages af TrekantBrand.

  • Mail: vagtcentral@trekantbrand.dk
  • Telefon:+45 7023 6060
 • 1-1-2

  Ved akut brug for ambulance, politi eller brandvæsen kontaktes alarmcentralen 1-1-2.

  • Det kan fx være ved ulykke med tilskadekomne, brand eller indbrud, hvor tyven stadig er der.
 • Organisationsdiagram

  Organisationsdiagram

Ledige stillinger

 • Vi søger løbende kvalificerede personer til at være  deltidsbrandmænd og til frivilligenheden.

  For stillinger som deltidsbrandmand, se blivbrandmand.nu.

  For øvrige henvendelser er du velkommen til at skrive eller ringe til beredskabschef Thomas Dietz for at vise din interesse.

Kontakt os vedr. brandhaner

 • Eftersyn af brandhaner

  Operative brandhaner bliver efterset mindst én gang årligt.

   

  Defekt brandhaner

  Opdager du en defekt/beskadiget/dryppende brandhane, bedes du kontakte os hurtigst muligt.

  Kontakt vagtcentralen: +45 7023 6060 (døgnbemandet).

  Oplys præcis adresse, og hvad der er galt med brandhanen.

   

  Øvrige brandhane-henvendelser

  Øvrige henvendelse vedr. brandhaner, fra f.eks. vandværker, kan ske i vores åbningstid til Kristian Müller på telefon +45 2338 4942.