Ukrudtsbrænder

Bruger du ukrudtsbrænderen til at fjerne ukrudt på havegangen eller mellem fliserne på terrassen? Så er der nogle råd, som er gode at følge. En ukrudtsbrænder er grundlæggende en stor lighter og skal derfor anvendes korrekt.

Gode råd, når du bruger ukrudtsbrænderen

  • Hold afstand til bygninger, hække og andet, der kan brænde.

  • Hold afstand eller fjern let antændeligt materiale, eksempelvis bunker af blade.

  • Ukrudtet skal svitses, ikke brændes.

    • Varme i kort tid ødelægger cellevæggene i bladene, og planten dør i løbet af et par dage.

  • Brug ikke ukrudtsbrænderen, hvis det er tørt eller blæser.

  • Du skal sikre, at du ikke efterlader gløder, der kan blusse op.

  • Hav altid vand i nærheden.

  • Ring 1-1-2 ved brand, som du ikke selv kan slukke.

Kampagne fra Danske Beredskaber