Brandsikker bolig - jul, nytår, hele året

Du kan relativt enkelt og med få virkemidler sikre, at dit hjem bliver så trygt som muligt. Vores gode råd til brandsikker bolig oplister nogle af de redskaber, du kan tage i brug.

Brandsikkerhed i hjemmet

Opstår der en brand i dit hjem, følg da denne guide:

 • Red mennesker og dyr.
 • Sluk ilden, hvis det er muligt og forsvarligt.
 • Evakuer huset og husk at lukke døre på vej ud.
 • Ring 1-1-2

Gode råd om brandsikker bolig

 • Brandsikker jul

  4 vigtigste råd:

  • Hold opsyn med levende lys.
  • Skab afstand fra levende lys til gardiner, håndsprit og andet brandbart.
  • Hav vand i nærheden.
  • Anskaf dig en røgalarm til dit hjem.

   

  Gode råd til at håndtere levende lys og juledekorationer

  • Stil lys, så børn og dyr ikke kan vælte dem.
  • Forlad ikke levende lys.
  • Sluk levende lys, når du går i seng eller forlader huset.
  • Placer lys i god afstand til (flagrende) gardiner.
  • Brug helst elektriske lys på juletræet.
  • Vælg selvslukkende lys i ikke-brandbare lysholdere.
  • Placer lysene, så flammerne ikke kan antænde grene og pynt.
  • Fastgør lysene, så de står stabilt og brug lysmanchetter af stanniol ved juledekorationer og juletræ.
  • Stil juledekorationen  på et ikke-brandbart underlag.
  • Holde lys og dekorationer adskilt eller brandimprægner dekorationerne.
  • Hænger julekransen i loftet, bør den kun hænge i ståltråd.

   

  Juletræer

  • Sørg for, at træet er så friskt som muligt. 
  • Skær et par centimeter af stammen, og stil træet i en spand vand.
  • Opbevar træet udendørs, og tag det først ind tidligst Lillejuleaften.
  • Når træet hentes ind, skal du bruge en stabil fod med vand, så det ikke kan vælte og tørre ud.
  • Smid træet ud hurtigst muligt efter juleaften.
 • Brandsikkert nytår

  5 gode råd til brandsikker nytårsaften

  • Luk skraldespande og containere, samt døre til garager, haveskure mm. 
  • Placer skraldespande og containere i god afstand til bygninger.
  • Ryd op omkring huset og fjern brandbare materialer.
  • Overhold sikkerhedsafstanden, der står på fyrværkeriet.
  • Ved akutbehov ring 1-1-2

  Sikkerhedsstyrelsens 5 råd

  • Brug altid beskyttelsesbriller.
  • Brug kun lovligt fyrværkeri.
  • Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden.
  • Overhold sikkerhedsafstanden og læn dig aldrig indover fyrværkeriet.
  • Gå aldrig tilbage til en fuser.

  Regler for private personer for salg og opbevaring af fyrværkeri

  Mere om brandsikkerhed og fyrværkeri på Danske Beredskabers hjemmeside.

 • Brændeovn

  Korrekt fyring nedsætter risikoen for skorstensbrand.

  Det er skorstensfejeren, der syner, godkender og vejleder om vedligeholdelse af ildsteder eks. brændeovne.

  Orienter dig på miljøstyrelsens brændefyringsportal eller skorstensfejerlaugets hjemmeside.

  5 gode råd, der mindsker antallet af brande forårsaget af brændeovne:

  • Læg ikke brandbare materialer oven på ovnen.
  • Brug rent og tørt brænde. Vådt/urent brænde danner mere glanssod. 
  • Sørg for rette ilttilførsel. Iltfattig forbrænding danner sod.
  • Anbring aske i brandsikre beholdere.
  • Ved skorstensbrand; luk da for lufttilførelsen. Sluk ikke med vand, men ring 1-1-2.
 • Elektricitet

  5 gode råd, der mindsker antallet af brande forårsaget af elektriske apparater

  • Sluk på stikkontakten for mindre apparater.
  • Læg ikke brandbare ting på kogeplader, komfurer, brødristere mv.
  • Varmeblæsere, el-radiatorer og lignende bør stå frit med god afstand til gardiner, møbler og vasketøj.
  • Sørg for, at halogenlamper ikke overdækkes og kan væltes.
 • Olieklude

  Klude med rå linolie, teaktræsolie, gammeldags fernis, olie til havemøbler mv. kan selvantænde, når overfladen er stor, og rumtemperaturen er høj. Derfor opbevar kluden iltfattigt eksempelvis i et syltetøjsglas eller et sted, hvor den ikke gør skade.

  Når du er færdig med kluden og vil smide den ud, skal du først putte den i en ubrandbar beholder, eks. et syltetøjsglas, før den ender i skraldespanden.

 • Rygning

  3 gode råd til at undgå uheld ved rygning:

  • Ryg aldrig i sengen. Stå op, hvis du vil ryge.
  • Tøm ikke askebægeret direkte i skraldespanden. Gør indholdet vådt, inden det tømmes eller vent med at tømme til næste dag.
  • Der findes brandhæmmende rygeartikler som tæpper mv.