Frivilligenheden

Frivilligenheden er en vigtig del af Vejle Brandvæsen og bidrager til beredskabet inden for forskellige specialer.

Hvad og hvem er frivilligenheden?

At være frivillig ved Vejle Brandvæsen er at være en del af en aktiv forening, hvor uddannelse, sammenhold og samfundsbidrag bliver en del af din fritid.

Frivilligenheden er et supplement til det øvrige operative beredskab. Frivilligenheden har deres specialer inden nedenstående tre områder.

Frivilligenheden, der består af kvinder og mænd, holder til på Norgesvej 1, 7100 Vejle.

Vores frivilligenhed varetager disse 3 specialer: 

Klimaenheden

Enheden indsættes mod klimarelaterede hændelser i tæt samarbejde med det øvrige beredskab og kommunens aktiverede forvaltninger. Klimarelaterede hændelser kan f.eks. være at sikre mod oversvømmelse med f.eks. sandsække og pumper, fjerne væltede træer efter stormvejr og lignende.

Indkvarterings- og forplejningsenheden

Enheden indsættes til f.eks. nødindkvartering af borgere i tilfælde af støre ulykker eller f.eks. strandede personer i forbindelse med vejrligshændelser.

Enheden sikrer desuden forplejning til indsatte styrker ved længerevarende hændelser.

Førstehjælpsenheden

Enheden kan indsættes operativt under ulykker med mange tilskadekomne eller som førstehjælpsvagter i forbindelse med større arrangementer.

Vil du høre mere, have førstehjælpere til dit arrangement eller gerne være med?

Kristian Müller Områdeleder
Send e-mail telefon 76 71 08 00
Solveig Grønnebæk Kredsleder, frivillig
Send e-mail telefon 20 76 67 53
Steffen Blicher Andersen Vicekredsleder, frivillig
Send e-mail telefon 22 90 80 20