Frivilligenheden

Frivilligenheden er en vigtig del af Vejle Brandvæsen og bidrager til beredskabet inden for forskellige specialer.

Hvad og hvem er frivilligenheden?

At være frivillig ved Vejle Brandvæsen er at være en del af en aktiv forening, hvor uddannelse, sammenhold og samfundsbidrag bliver en del af din fritid.

Frivilligenheden er en nødvendig ressource for vores brandvæsen, selvom de ikke indgår i de akutte situationer. Den frivillige ressource har nogle specialeområder, der aktiveres, når det bliver nødvendigt. 

Vores frivilligenhed varetager disse 3 specialer: 

  • Klimaenheden reagerer på klimarelateret hændelser, fx at sikre mod oversvømmelse med sandsække.

  • Forplejningsenheden sikrer, at mandskabet kan blive ved med at arbejde under længerevarende indsatser, bl.a. ved at sørge for maden.

  • Førstehjælpsenheden kan indsættes operativt under ulykker med mange tilskadekomne eller som førstehjælpsvagter i forbindelse med større arrangementer.

Frivilligenheden, der består af 20 kvinder og mænd, holder til på Norgesvej 1, 7100 Vejle.

Vil du høre mere, have førstehjælpere til dit arrangement eller gerne være med?

Kristian Müller Områdeleder
Send e-mail telefon 76 71 08 00 mobil 23 38 49 42
Solveig Grønnebæk Kredsleder, frivillig
Send e-mail telefon 20 76 67 53
Steffen Blicher Andersen Vicekredsleder, frivillig
Send e-mail telefon 22 90 80 20