Erfa-kursus: at instruere i brand og føre logbog

Iflg. Lovgivningen skal personale, der færdes i en bygning, ved ansættelse eller umiddelbart derefter samt mindst en gang om året, f.eks. i forbindelse med en årlig brand- og evakueringsøvelse, instrueres i relevante punkter omkring brand. På dette kursus skaber vi erfaringsudveksling, så du lærer fra andre i lignende situation. Vi fokuserer samtidig på kravet om at føre logbog over brandtekniske installationer og passive brandsikringsforanstaltninger.

Kursets varighed: 5 timer

Kursets målgruppe: Personale, som praktisk står for at instruere i brand og evakuering (ofte teknisk servicepersonale) og fører logbog over egenkontrol af brandtekniske installationer.

Kursusdatoer i 2023: 6. december 2023 kl. 8-13.

Kursusdatoer i 2024: 23. april, 13. juni og 3. oktober kl. 8-13.

Tilmelding: Via Plan2Learn nederst på siden

Ved stor efterspørgsel oprettes løbende flere kurser.

 

Personale skal ved nyansættelse én gang om året instrueres i brand- og evakueringsinstruksens indhold på det pågældende sted. Herunder om de opgaver, der påhviler personalet.

Det er op til det enkelte sted, hvordan de helst vil instruere personalet. Men vi vil gerne skabe et årligt forum for erfaringsudveksling. Spørgsmål, vi nogle gange får og gerne vil drøfte i fællesskab med jer, er:

  • Hvordan kan man hensigtsmæssigt instruere personale, når de har skiftende arbejdstider?

  • Hvordan skaber vi tryghed for, at alt personale instrueres én gang årligt, uden at det bliver meget svært administrativt?

  • Hvornår er "sikkert" sikkert nok?