Ungdomsbrandkorps

Vejle Brandvæsen er engageret i Ung i Beredskabet i tæt samarbejde med Vejle Kommune, ungdomsskoler og SSP.

Vi samarbejder tæt med SSP, skoler og Ung i Beredskabet om Ungdomsbrandkorpset. Korpset er et tilbud for unge mennesker i 7.-9. klasse, der føler sig udfordret i dagligdagen. De unge visiteres til Ungdomsbrandkorpset gennem SSP og kan bl.a. få kurser i førstehjælp og brandslukning og herigennem stifte bekendtskab med livet som brandmand.

Efter en uge som brandmand, får de unge mulighed for at fortsætte som brandkadetter.