Ungdomsbrandkorps

Vejle Brandvæsen er engageret i Ung i Beredskabet i tæt samarbejde med Vejle Kommune, ungdomsskoler og SSP.

Ungdomsbrandkorpset er et tilbud for unge mennesker i 7.-9. klasse. Her får de unge erfaring med førstehjælp og brandslukning og bekendtskab med livet som brandmand.

De unge får primært adgang til ungdomsbrandkorpset via brandvæsenets tætte samarbejde med SSP, hvor projektet Gennem Ild og Vand afholdes ca. 4 gange om året. Gennem ild og vand er en uges intensiv uddannelse, og efter ugen har de unge mulighed for at fortsætte som brandkadetter.