Større arrangementer (+150 personer)

Når du ønsker at meddele afvikling af større udendørs arrangementer, skal du kontakte Vejle Kommunes byggesagsafdeling, som er myndighed på området. Byggesagsafdelingen arbejder tæt sammen med Vejle Brandvæsen og der er flere ting, du skal være opmærksom på, når du arrangerer større arrangementer. Der er mange regler, der skal overholdes, når du skal holde større arrangementer med over 150 personer.

Vi guider dig igennem reglerne

Der er mange regler, der skal overholdes, når du skal holde større arrangementer med over 150 personer. Det kan være en jungle at finde rundt i, og derfor vil vi gerne guide dig igennem de regler, du skal overholde.

Du kan også selv læse med fra Bygningsreglementets vejledning.

Vi hjælper dig også gerne med sparring, hvis du har spørgsmål vedrørende sikkerheden til dit arrangement.

 

Kontakt altid Vejle Kommune forud for et større udendørs arrangement

Forud for et hvert større udendørs arrangement (mere end 150 deltagende), skal Vejle Kommune altid kontaktes senest 4 uger før arrangementets ønskede afvikling, for at det kan afklares, om hvorvidt der skal stilles særlige krav med hensyn til sikkerheden.

Brandvæsenet kigger på,

  • om personer har mulighed for at bringe sig selv i sikkerhed, i kritiske situationer
  • om brandvæsenet har mulighed for at komme uhindret frem til eventuelle rednings- og slukningsopgaver

Vejle Brandvæsen har mulighed for at fastsætte konkrete driftsmæssige krav ift. ovenstående, og foretage arrangementsbrandsyn, for kontrol af, at de driftsmæssige krav efterleves.

Vejle Kommune kan kontaktes via +45 7681 2230 eller send en mail på byggesag@vejle.dk 

Vejle Brandvæsen kan kontaktes via telefon +45 7681 0800 eller send en mail på brand.forebyggelse@vejle.dk.