Midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning håndteres af Vejle Kommune i samarbejde med Vejle Brandvæsen. Hvad kræver det, hvis du skal arrangere en midlertidig overnatning? Vi forsøger at guide dig gennem reglerne.

Sikkerhed er topprioritet

Ønsker du som forening, institution eller virksomhed at foretage midlertidig overnatning i et lokale, der ikke i forvejen er godkendt til overnatning?

Der er mange regler på området, her guider vi dig igennem dem.

 1. Hvor og hvor længe kan der foretages midlertidig overnatning?
 2. Hvordan meddeler jeg om midlertidig overnatning?
 3. Følgende skal fremsendes sammen med meddelelse om midlertidig overnatning.
 4. Følgende krav er altid gældende i forbindelse med midlertidig overnatning.

1) Hvor og hvor længe kan der foretages midlertidig overnatning

 • Bygninger hvor midlertidig overnatning kan finde sted i

  Der kan kun meddeles om midlertidig overnatning i følgende bygninger:

  • Undervisningsafsnit.
  • Forsamlingslokaler, idrætshaller mv.
  • Bygningsafsnit til plejekrævende borgere (typisk daginstitutioner/børnehaver).

  Hvis midlertidig overnatning er indarbejdet i byggeriets DKV-plan, kan det arrangeres i alle anvendelseskategorier. I sådanne tilfælde skal DKV-planen medsendes meddelelsen til kommunen.

 • Højst 7 døgn

  Der kan højst foretage midlertidig overnatning i op til 7 døgn.

  Dog må samme bygningsafsnit højst anvendes til midlertidig overnatning i 50 døgn pr. år.

 • Midlertidig overnatning i bygningsafsnit godkendt til overnatning

  I bygningsafsnit godkendt til overnatning hvor personer ikke kender flugtvejene men selv kan hjælpe sig ud (anvendelseskategori 5, hoteller og lign.), er midlertidig overnatning tilladt hvis det fremgår af DKV-planen. Her er meddelelse til kommunen om midlertidig overnatning i disse bygningsafsnit ikke et krav. Det vil dog stadig være hensigtsmæssigt.

 • Øvrige bygninger

  Ønskes midlertidig overnatning i eks. kontor- eller lagerlokaler kræver dette en byggetilladelse eller at det er indarbejdet i bygningens drift- kontrol- og vedligeholdelsesplan.

  Krav om meddelelse til Vejle Kommune er ligeledes her gældende som beskrevet under punktet "Hvordan meddeler jeg Vejle Kommune om midlertidig overnatning?"

2) Hvordan meddeler jeg Vejle Kommune om midlertidig overnatning?

 • Max 50 overnattende - 2 uger før

  For at du kan foretage midlertidig overnatning, skal du meddele dette til Vejle Kommune senest 2 uger før første overnatningsdøgn. Meddelelsen sendes ved at bruge formularen.

  Spørgsmål vedrørende midlertidig overnatning kan rettes til Vejle Brandvæsen, på telefon 7681 0800.

 • Over 50 overnattende - 4 uger før

  Loven siger, at ved mere end 50 overnattende skal brandvæsenet anmeldes herom 4 uger før arrangementet.

  Vejle Brandvæsen og Vejle Kommune arbejder tæt sammen om midlertidige overnatninger, derfor anvendes samme skema til at meddele kommunen.

  Vejle Brandvæsen fører eventuelt tilsyn med midlertidige overnatninger.

  Denne meddelelse betragtes som en anmeldelse efter beredskabslovens bestemmelser.

3) Følgende skal fremsendes sammen med meddelelsen om midlertidig overnatning

 • Driftsjournal (altid)

  Der skal til en meddelelse altid vedhæftes en driftsjournal inkl. ordensregler for forebyggelse af brand.

  BEMÆRK: driftsjournalen der vedhæftes meddelelsen skal først afkrydses umiddelbart før overnatning finder sted.

  Under meddelelsesformularen er det muligt at downloade et forslag til indhold i en driftsjournal.

 • Belægningsplan (hvis der overnatter mere end 50 i ét rum)

  Hvis der er et lokale, hvori der overnatter mere end 50 personer, skal der udarbejdes en belægningsplan (oversigtstegning).

  Følgende elementer skal fremgå af planen

  • Hovedmål for lokalet, du ønsker overnatning i.
  • Du skal angive ca. målestoksforhold i tegningen. 
  • Det totale antal sovepladser.
  • Frie flugtvejspassager, (som skal være minimum 1,3 meter).
  • Bredden på udgangsdørene. 
  • Arealkravet pr. overnattende er 2,5 meter x 0,75 meter, hvor der er taget højde for bagagen.
  • Hvis lokalet ikke har ABA-anlæg, skal placering af røgalarmen fremgå af belægningsplanen.
   • Hvis lokalet har ABA-anlæg, skal placeringen af alarmtryk/varslingstryk markeres på belægningsplanen.
  • Placering af evt. vågen nattevagt, hvis der er mere end 150 overnattende.
   • Vi anbefaler, at nattevagten er over 18 år og medbringer mobiltelefon samt går en runde hver halve time.
  • Ophængningssted for belægningsplanen.
 • Eksempel på belægningsplan

4) Følgende krav er altid gældende i forbindelse med midlertidig overnatning

 • BR18 kapitel 7 i vejledning til kap 5

  Alle reglerne beskrevet i kapitel 7 i vejledningen til bygningsreglementets kapitel 5 er altid gældende. 

  Herunder er en uddybning af udvalgte punkter.

 • Røgalarmer

  Alle soverum skal være udstyret med røgalarm(er). Enten som et automatisk varslingsanlæg eller som opsatte røgalarmer.

  Fra lokaler uden direkte adgang til det fri skal der også opsættes røgalarmer i tilhørende flugtveje.

  I store lokaler: højst 10 meter mellem hver røgalarm, og højst i 11 meters højde.

  Ved opsætning af flere røgalarmer, skal disse være sammenkoblede.

  Alternativ til brug af røgalarm kan være en fast vågen vagt i selve overnatningslokalet. Dette kunne eks. være i en idrætshal. Vagten skal kunne varsle alle i hele lokalet, f.eks. med en megafon.

 • Brandslukningsudstyr

  For at sikre en sikker overnatning, skal der være brandslukningsudstyr til rådighed.

  For bygninger uden slangevinde må der højst være 30 meter fra et vilkårligt punkt i overnatningslokalet til håndildslukker.

  Brandslukningsudstyr opstilles fortrinsvist ved døre og udgange.

  Brandslukningsudstyr opstilles altid synligt og let tilgængeligt.

 • Brand og evakueringsinstruks

  I overnatningslokalerne eller i flugtvejene skal der ophænges en brand- og evakueringsinstruks.

 • Flugtveje i lokaler større end 150 kvm

  • Fra rum, der er større end 150 kvm eller benyttes af mere end 50 overnattende, skal der være mindst 2 udgangsdøre, der fører til 2 af hinanden uafhængige flugtveje helt til terræn i det fri.
  • OBS: det er ikke tilstrækkelig med to døre ud i samme flugtvej.
  • Udgangsdørene skal være placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender.
  • Der må højest være 30 meter til nærmeste udgang fra rummet.
 • Flugtveje i lokaler mindre end 150 kvm

  For lokaler under 150 kvm. findes tre løsninger for flugtveje:

  1) Udgang direkte til det fri

  2) Én flugtvejsgang

  • Fra udgangen til lokalet skal man kunne gå i to retninger
  • Højest 30 meter fra overnatningspunkt til udgangen
  • Redningsåbning for hver 10. påbegyndte overnattende.
   • En redningsåbning er et vindue eller lignende med frihøjde på mindst 0,6 meter og fribredde på mindst 0,5 meter, og hvor summen af højden og bredden er mindst 1,5 meter.
   • Redningsåbningers underkant må ikke være mere end 2 meter over terræn udenfor og 1,2 meter over gulv indenfor.
   • Redningsåbningen skal kunne betjenes let og uhindret uden brug af nøgle eller værktøj.

  3) Indrettet som lokale over 150 kvm (dvs. 2 uafhængige flugtveje).

 • Flugtvejspassager (i selve rummet)

  I rum for midlertidig overnatning skal der være flugtvejspassager, der fra enhver soveplads fører til udgangsdør for rummet.

  For rum der benyttes af højest 50 overnattende, skal flugtvejsbredden være 0,8 meter. For rum med over 50 overnattende skal flugtvejsbredden være 1,3 meter.

 • Overnatning over stueplan: 2 uafhængige flugtveje

  Midlertidig overnatning på ovenliggende etager kræver, at der er fra overnatningslokaler findes to af hinanden uafhængige flugtveje. Dette betyder, at der fra lokalet skal være to fuldstændig separate flugtvejssystemer (NB: Det er ikke tilstrækkelig med to døre ud i samme flugtvej).

 • Rum med 10-50 overnattende skal skiltes

  For rum med mere end til og under 50 overnattende, skal der ophænges et skilt, der angiver maksimalt antal overnattende.

  (over 50 overnattende skal have synlig belægningsplan).

 • Ved overnatning med mere end 150 personer - fast vågen vagt

  Ved mere end 150 overnattende skal der altid være en fast vågen vagt, som skal foretage runderinger.

" "

Vil du læse mere?

 • Links til vejledninger

  Ovenstående regler er udpluk fra bygningsreglementet.

  Kap 7 i vejledningen til kapitel 5 (vedr. drift, kontrol og vedligeholdelsesplan).

  Bilag 11 i vejledningen til kapitel 5 (vedr. regler for midlertidig overnatning)

  Der er nyt bilag 11b i vejledningen under udarbejdelse. Dette bilag kommer til at beskrive præaccepterede løsninger til midlertidige overnatninger.

  Kapitel 5 i bygningsreglementet omhandler brand.

 • For yderligere hjælp og/eller information

  For yderligere info kontakt

  • Byggesag på +45 7681 2562
  • Vejle Brandvæsen på +45 7681 0800