Fyrværkeri (salg og opbevaring)

Skal du opbevare og sælge fyrværkeri, så skal du have tilladelse fra Vejle Brandvæsen – det gælder både for butikker, foreninger og professionelle fyrværkere m.fl.

" "

I Vejle Kommune er Vejle Brandvæsen​, der behandler anmeldelser og ansøgninger om salg, håndtering og opbevaring af konsumfyrværkeri samt ansøgninger om affyring af fyrværkeri for professionelle.

Læs mere om regler vedr. fyrværkeri

 • Tidspunk for affyring af fyrværkeri

  Afskydning af fyrværkeri uden for ”nytårssæsonen” (31/12 til 1/1) må kun foretages af professionelle fyrværkere.

  Fyrværkeri i kategorien F1* kan dog afskydes hele året, af personer der er fyldt 15 år.


  * F1 = Fyrværkeri forbundet med lav risiko og minimalt støjniveau, som er beregnet til anvendelse i fysisk afgrænsede områder, herunder fyrværkeri til indendørs brug i boliger.

 • Salg af fyrværkeri

  Du skal søge om tilladelse til salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri.

  Det er kun tilladt at sælge fyrværkeri i perioden 15. december til 31. december.

  For at sælge fyrværkeri skal forhandleren indhente tilladelse fra den lokale beredskabsmyndighed.

  Ansøgningen skal indeholde følgende. Du guides via ansøgningsblanketten:

  • Hvor salgsstedet og opbevaringsstedet er beliggende.
  • Hvem der er ansvarlig for salgsstedet.
  • Transportdokumentation for de artikler, du ønsker opbevaret og solgt.
  • Mængden af fyrværkeri, du ønsker opbevaret og solgt i kg NEM (Netto Eksplosiv Mængde).
  • En målfast tegning over opbevaringsstedet og salgsstedet med den nærmeste geografi indtegnet.
 • Professionel anvendelse af fyrværkeri

  Ved anmeldelse af planlagt affyring af konsumfyrværkeri ved professionel fyrværker skal du lave en ansøgning. 

  Det anbefales, at anmeldelsen indeholder nedenstående informationer vedlagt anmeldelsen:

  • Målsat tegning med afskydningssted og sikkerhedsafstande.
  • Afskydningsliste.
  • NEM-værdi (Netto Eksplosiv Mængde).
 • Øvrige relevante links for erhverv/professionelle

  Sikkerhedsstyrelsens "love og regler om fyrværkeri"

  Fyrværkeribrancheforeningens hjemmeside.

  Ansøgning til erhvervelse/overdragelse af fyrværkeri på virk.dk.

  Ansøgning til virksomhedsgodkendelse til indførsel og/eller fremstilling af fyrværkeri på virk.dk.

 • Regler for privatpersoner

  • Privatpersoner over 18 årkøbe fyrværkeri mellem 15. december og 31. december.
  • Privatpersoner må kun affyre fyrværkeri fra 31. december til 1. januar.
  • Man må opbevare op til 5 kg NEM (Netto Eksplosiv Mængde), og NEM-vægten skal være angivet på de enkelte fyrværkeriartikler.
  • Man må transportere op til 5 kg NEM.
  • Helårsfyrværkeri såsom knaldhætter, knaldperler, bordbomber, stjernekastere med videre må købes hele året - også af unge der er fyldt 15 år.
  • Har du fyrværkeri til overs, må du gerne gemme det. Brug sund fornuft ved opbevaringen og hold det utilgængeligt for børn. Du skal opbevare det mørkt og tørt og holde det væk fra elektriske apparater og varmekilder.