Bål og grill

Når sommeren er over os, rykker danskerne ud i det gode vejr for at grille. Men du skal passe på ved den åbne ild, og derfor har Vejle Brandvæsen nogle gode råd til dig.

Der er mange ting, der kan gå galt, når man har åben ild i form af et bål eller en grill. Her kan du orientere dig i, hvordan du skal håndtere et bål, kulgrill og en gasgrill. 

Gode råd grill og bål

 • Gode råd til gasgrill

  • Tjek regulator og slange for utætheder, inden du tager gasgrillen i brug - Slitage og sollys kan mørne slangen, så der opstår små revner, når slangen bøjes.

  • Grill kun udendørs, anvendelse af grill udvikler farlig kulilte, der ophobes, hvis den anvendes i et lukket rum. Grill derfor kun udendørs og aldrig i f.eks. en udestue, da der her er fare for kulilteforgiftning, som er livsfarligt.

  • Placer grillen i sikker afstand til f.eks. tørre planter, hække, bygninger og andet, der kan brænde, og vær samtidigt opmærksom på at stille din grill på et stabilt og ikke-brændbart underlag

  • Hold øje med børn og kæledyr i nærheden af grillen, så de ikke kommer til skade

  • Undgå at grille, hvis det blæser meget eller er meget tørt

  • Ved pludselig opstået ild, luk for gastilførslen og luk låget på grillen, og ring 1-1-2 ved brand, som du ikke selv kan slukke

  • Efter brug, luk for gassen på regulatoren - eller afmonter regulatoren

   Kampagne fra Danske Beredskaber - gasgrill

 • Gode råd om kulgrill

  • Brug aldrig brandfarlige væsker, når du griller.
   Det er sikrest at tænde op med grillstarter eller optændingsblokke.
  • Grill kun udendørs.
   En grill udvikler farlig kulilte, der ophobes, hvis den antændes i et lukket rum. Grill derfor ikke indendørs i f.eks. en udestue, da der her er fare for kulilteforgiftning, som er livsfarligt
  • Hav altid vand i nærheden. Så kan du nemt slukke, hvis en glød får fat i et tørt buskads, dugen eller andet brændbart, og du kan køle huden, hvis du bliver forbrændt.
  • Det er også en god idé at nedkøle din grillstarter efter brug.
  • Slukningsudstyr kan være en fyldt vandkande, en spand vand, haveslange eller en pulverslukker.
  • Placer grillen i sikker afstand og på et stabilt underlag.
  • Du skal placere din grill i sikker afstand til f.eks. tørre planter, hække, bygninger og andet, der kan brænde.
  • Vær samtidigt opmærksom på at stille din grill på et stabilt og ikke-brændbart underlag.
  • Hold opsyn med den tændte grill og gløderne, så der ikke går ild i noget.
  • Hold øje med børn og kæledyr i nærheden af grillen, så de ikke kommer til skade.
  • Undgå at grille, hvis det blæser meget eller er meget tørt.
  • Rester af aske og kul skal være helt kolde, før du smider dem ud. Ellers kan det antænde skraldespanden. Det kan tage over et døgn, før asken og kulresterne er kolde, og der ikke er gløder tilbage. 
  • Husk at tjekke, at alt er slukket, når du er færdig med at grille.

  Kampagne fra Danske Beredskaber - kul-grill

 • Gode råd om bål

  Udover at placere bålet med omtanke anbefales det, at du tager en række forholdsregler for at reducere risikoen for ulykker:

  • Brug aldrig brandfarlige væsker, når du tænder bålet.
   Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket - hæld gerne vand på.
  • Sørg for at have rigeligt med vand i nærheden.
   Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet.
  • Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet.