Brandvæsenets serviceniveau

Beredskabet er den operative del af Vejle Brandvæsen, som består af fem brandstationer og en frivilligenhed.

Et beredskab er en fællesbetegnelse for det forebyggende og akutte arbejde, når der opstår en nød- eller krisesituation. Beredskabet leverer den hurtige og effektive indsats til at afværge eller afhjælpe den kritiske situation.