Telte og transportable konstruktioner

Det er vigtigt, at du kender reglerne og overholder dem, når det gælder midlertidig opsætning af telte og transportale konstruktioner.

Hvornår kræves der byggetilladelse, og hvornår skal Vejle Kommune meddeles om brugen af telte? 

Der er en række skærpede krav til midlertidig opsætning af telte og transportale konstruktioner. Derfor anbefaler vi, at du så vidt muligt holder dig til forsamlingstelte med mindre end 150 personer, da det vil være det letteste for jer. 

Du kan opnår sikkerheden i dit arrangement ved at følge de præacceptable løsninger. 

Vi guider dig til at forstå disse løsninger. 

Regler for midlertidige telte og transportable konstruktioner

 • Byggetilladelse?

  Følgende midlertidige telte og transportable konstruktioner kan du opsætte uden certificering eller byggetilladelse (men skal stadig overholde reglerne)

  • Telte med mastesejl, og parasoller m.v. til privat brug
  • Telte til ikke-privat brug med samlet areal på 100 kvm og kun én etage
   • Telte til ikke-privat brug, der anvendes til tilberedning og salg af fødevare, men ikke ophold, betragtes som en salgsbod
  • Tribuner, gangbroer, scener uden overdækning og højst én meter over jorden.

  Øvrige telte og transportable konstruktioner kræver en certificering eller byggetilladelse ved Vejle Kommune. Du kan søge inspiration ved Byg&Miljø.

  Forsamlingstelte, der står mere end seks uger, er ikke midlertidige, og her kræves yderligere regler vedrørende sikkerhed.

 • Anvendes teltet til MERE end 150 personer?

  Skal et forsamlingstelt bruges til mere end 150 personer, skal dette meddeles Vejle Kommune senest X uger, før arrangementet afvikles.

  Hvis en pladsfordelingsplan ikke er en del af certificeringen, skal sådan en udarbejdes til midlertidige opstillinger. En pladsfordelingsplan viser inventaropstilling samt flugtveje til terræn i det fri.

  Foruden en pladsfordelingsplan er der skærpede regler for at overholde sikkerheden. Du kan læse mere om de skærpede regler i Bilag 11 og Bilag 11c til præaccepterede løsninger for midlertidig transportable forsamlingstelte, camping- og salgsområder.

  Listen herunder er ikke udtømmende, men eksempler på nogle af de skærpede regler

  • Hvis der er mindre end 10 meter mellem to telte, sammenlægges personbelastningen
  • Vejle Kommune skal meddeles om opsætningen
  • Pladsfordelingsplan udarbejdes.
  • Ordensregler udarbejdes
  • Flugtveje skal åbne i flugtretningen
  • Minimum tre udgange direkte til det fri. Minimum 1,2 meter brede. Samlede bredde af udgange skal svare til mindst 1 cm pr. person.
  • Varslingsanlæg - kan undgås ved særlige forhold. 
  • Flugtvejsbelysning og panikbelysning kan du undgå, hvis det kun anvendes i dagslys.
  • Håndsprøjtebatterier/trykvandsslukkere -højst 30 meter imellem. 
  • CO2-slukkere ved el-tavler, mikserpulte m.v.
  • 5 meter rundt om teltet friholdes for køretøjer m.v.
  • Letantændelig vegetation fjernes inden for 10 meter.
  • Fri gangbredde på 1,2 meter sikres - fri for barduner, projektører, spritdispensere m.v. 
  • Gyldig el-sikkerhedsattest skal ophænges synligt, det gælder også for publikum. 
  • Teltdugen skal udføres af et brandmæssigt egnet materialer.
 • Anvendes teltet til MINDRE end 150 personer

  Selvom et telt ikke skal certificeres eller kræver byggetilladelse, er der stadig nogle regler, der skal overholdes for at have styr på sikkerheden.

  Reglerne herunder gælder for telte, der ikke kræver certificering eller byggetilladelse og har under 150 personer i forsamlingsteltet. Hvis der er mere end 150 personer i forsamlingsteltet, henvises til bilag 11 til præaccepterede løsninger for midlertidig transportable forsamlingstelte, camping- og salgsområder.

  • Telte omfattet af reglerne:
   • Telte i én etage
  •  Størrelse:
   • Skal være under 100 kvm, højst én etage
   • To telte med mindre end 10 meters afstand (målt teltdug-til-teldug), betragtes som ét telt
  • Flugtveje:
   • Skal være lette at identificere og anvende
   • Skal åbnes uden værktøj
   • Skal være minimum 0,77 meter brede
  • Udgange - antal:
   • Højst 50 personer, højst 150 kvm: minimum én udgang
   • Højst 50 personer, større end 150 kvm: to udgange i modsatstående ender
   • Mellem 50 og 150 personer: 2 udgange
  • Afstand fra telt til:
   • Skel: 5 meter
   • Murstenshus: 7,5 meter
   • Andet telt eller salgsområde: 10 meter
   • Hus med stråtag: 15 meter
  • Opvarmning
   • Elvarme eller gasfyrede aggregater med direkte fordampning
   • Øvrige olie- og gasfyrede aggregater i sikkerhedsafstand på 5 meter
  • Tekniske installationer
   • Højst 5 F-gas-installationer i teltet
   • Affaldscontainere på højst 1 kubikmeter
Eksempel på tydelig nødudgang i et telt med velcroåbning
Eksempel på tydelig nødudgang i et telt med velcroåbning
Eksempel på tydelig nødudgang i et telt med lånlåsåbning
Eksempel på tydelig nødudgang i et telt med lånlåsåbning