Midlertidig opstilling (150+ personer)

Anvendes forsamlingslokaler (bygning eller telt) forventet til mere end 150 personer, skal der laves en pladsfordelingsplan (en inventaropstilling). Planen skal sikre, at placeringen af borde, stole mv. ikke hindrer de personer, der opholder sig i lokalet, i at forlade lokalet hurtigst muligt i tilfælde af brand.

Myndighedsgodkendelse

Anvendes et lokale til mere end 150 personer, skal der udarbejdes en pladsfordelingsplan (en tegning over inventaropstillingen).

En pladsfordelingsplan skal udarbejdes efter vejledning 11.c (til BR18 kap 5) og godkendes af en certificeret rådgiver eller godkendes af kommunen.

Pladsfordelingsplanen er kun gældende så længe, lokalet anvendes til det antal personer, som lokalet er godkendt til. Der må ikke laves en pladsfordelingsplan til 200 personer, hvis lokalet kun er godkendt til max. 150 personer. Hvis lokalet skal bruges af flere end lokalet er godkendt til, skal der søges en ny byggetilladelse gennem kommunen.

Forsamlingslokaler, der er indrettet til og godkendt flere end 150 personer, men kun bruges af max. 150 personer, kan anvendes uden pladsfordelingsplan.

 

Udformning af pladsfordelingsplaner

Bygningsreglementets vejledning kapitel 5 bilag 11 c giver en god og illustrativ vejledning til udformning af pladsfordelingsplaner.

Pladsfordelingsplaner skal godkendes af en certificeret brandrådgiver eller af Vejle Kommune.

" "

 • En pladsfordelingsplan skal indeholde

  En pladsfordelingsplan skal mindst indeholde følgende, så frem det er relevant i den aktuelle plan.

  • Inventaropstilling, der viser samtlige borde, stole, scener, barer og andre transportable konstruktioner samt flugtvejspassager.
  • Udgange til det fri.
   • Hvis flugtveje går via flugtvejsgange eller andre lokaler, skal disse være med på planen.
  • Antal personer, der må være i lokalet med pladsfordelingsplanen.
  • Mål på bredde af flugtvejspassager og fri dørbredde.
  • Alarmtryk eller varslingstryk.
  • Flugtvejsarmaturer og flugtvejspiktogrammer.
  • Brandslukningsudstyr.
  • ABDL-styrede døre
   • (som udgangspunkt ikke nødvendig i forsamlingstelte).
  • Aktiveringstryk for brandventilation eller røgudluftning
   • (som udgangspunkt ikke nødvendig i forsamlingstelte).
  • Ophængningssted for den akutelle pladsfordelingsplan.
   • Har lokalet andre godkendte pladsfordelingsplaner, er det kun den aktuelle, der må hænge fremme.
  • Godkendelsespåtegning.
 • Stole i rækker (teateropstilling)

  • Stole skal fastgøres eller sættes sammen i grupper af minimum 4
  • Afstand stoleryg til stoleryg: 80 cm
   • Ved stole med siddedybde på højst 50 cm - ved dybere stole minimum 30 cm. mellem to stole
  • Centerafstand mellem to stole: 50 cm
   • Ved bænkeplacering regnes 50 cm per person
  • Højst 12 pladser til siden til flugtvej. Så flugtveje i begge sider kan en række blive 24 pladser lang.
  • Højst 20 rækker uden afbrydelse.
  • Flugtvejspassager: minimum 1 cm for hver personer, der skal passere flugtvejspassagen
   • Udgangsdøre dog mindst 1,3 meter

  Eksempel på stole i rækker.

 • Stole i rækker med borde (konferenceopstilling))

  • Intet krav til fastgørelse af stole , hvis der er borde foran
  • Afstand fra bordkant til bordkant: 80 cm
   • Er siddedybden i stolene over 50 cm, stiger afstanden tilsvarende
  • Centerafstand mellem to stole: 50 cm
  • Højst 12 pladser til siden til flugtvej. Så flugtveje i begge sider kan en række blive 24 pladser lang.
  • Højst 20 rækker uden afbrydelse.

  Eksempel på stole i rækker med borde.

 • Stole og borde til spiseopstilling

 • Funktionsområder

  Funktionsområder er områder i forsamlingslokaler hvor der frit kan opsættes inventar i overensstemmelse med nedenstående beskrivelser.

   

  Funktionsområder med bordopstilling:

  • Skal være angivet på pladsfordelingsplanen
  • Skal være afgrænset af flugtvejspassager
  • Skal angives med størrelse og tilladte største personbelastning
   • Højst 250 kvm
   • 1,5 person pr. kvm
   • Højst 6 meter til nærmeste flugtvejspassage (så højst 12 meter bred)
  • Opstilling af inventar mv. skal følge øvrige retningslinjer

  Eksempel på funktionsområde med borde.

   

  Funktionsområde som messer og loppemarkeder

  Hvis der i et forsamlingslokale, skal der også udfærdiges en pladsfordelingsplan på samme måde som bordopstillinger.

  • Pladsfordelingsplan skal udarbejdes for messer og loppemarkeder.
  • Funktionsområder kan laves som med bordopstillinger.
  • Flugtvejspassager minimum 1,3 meter brede.
  • Højst 30 meter fra vilkårligt sted til udgangsdør.
  • Højst 250 kvm. store funktionsområder.
   • Højst 6 meter fra vilkårligt punkt til nærmeste gangpassage.
  • Friområde på 5 meter for hvert salgsområde. I friområdet må der gerne stå lidt stole og borde, dog uden at indskrænke en evt. flugtvejspassage og med ultra lav brandbelastning 

  Eksempel på funktionsområder, messer og loppemarkeder.