Risikobaseret Dimensionering (RBD)

Serviceniveauet for Vejle Brandvæsen er politisk vedtaget og beskrevet i den risikobaserede dimensionering (RBD).

Hvad er RBD?

Den Risikobaserede Dimensionering beskriver hvordan brandvæsenet forebygger og begrænser skader på personer, ejendomme og miljø i tilfælde af ulykker og katastrofer.

RBD'en indeholder følgende kapitler:

  • Risikoprofil for Vejle Kommune
  • Udrykningsstatistik for 2017-2021
  • Beskrivelse af serviceniveauet fra 2023 og frem for:
    • Forebyggelse (myndighedsarbejdet)
    • Operativt beredskab (herunder mandskab og materiel)
    • Operativ ledelse
  • Beskrivelse af øvelser og uddannelser for mandskabet