Risikobaseret Dimensionering (RBD)

Serviceniveauet for Vejle Brandvæsen er politisk vedtaget og beskrevet i den risikobaserede dimensionering (RBD).

Hvad er RBD?

Vejle Brandvæsens fornemmeste opgave er at skabe tryghed blandt jer borgere og virksomheder. Når der er brug for os, er vi der, og løser vores opgave med stor faglighed og hjerteblod. Vi, Vejle Brandvæsen, er konstant beredte og på forkant. 

Risiko Dimensionering er det politisk godkendte serviceniveau, der beskriver Vejle Brandvæsens mandskab, uddannelse, materiel og udviklingsperspektiver generelt. Det samelede dokument beskriver, hvordan serviceniveauet skal sikre, at Vejle Brandvæsen forsvarligt kan levere en indsats mod skader på personer, værdier og, miljø.