Vandet kommer - sådan fyldes sandsække

Vejles unikke og skønne placering, tæt ved fjorden og med bakkerne og å-løbene betyder, at der sker oversvømmelser fra tid til anden. Du kan beskytte dig og dit hjem med sandsække.

Fyldning af sandsække

Sandsækken fyldes knap 2/3 med sand eller grus (ca. 20 kg). Dette er for, at sækken bliver flad, når den stables i vandret position. Sandsækken bindes så højt oppe som muligt (8-10 cm fra toppen) med sækkebindere.

OBS: Fyld først sand i sækkene, når de skal anvendes. Stoffet på de fyldte sandsække, der ligger på lager, rådner med tiden og kan ikke anvendes, når de skal.

Hvis du låner sand fra stranden, skal du huske, at sandet skal tilbage efter brug, så vi fortsat beskytter vores strande med sand.

Stabling

Til stabling benyttes teknikken ”forbandt”: I hvert vandret lag vendes sandsækkene, så retningen skifter lag for lag. På den måde dækkes flest mulige sammenføjninger og gør stablingen stabil. Flest mulige sække skal have topenden vendt indad i stablingen.

OBS: Læg et stykke kraftigt plastik i bunden og op langs facade/dør/kældervindue, inden du begynder at stable sandsækkene. Stablinger bør mindst være 60 cm tykke (1 sæk på tværs)

Er du ramt af stormflod?