Vandet kommer - sådan fyldes sandsække

Vejle unikke og skønne placering, tæt ved fjorden og med bakkerne og åløbene gør, at der sker oversvømmelser fra tid til anden. Du kan beskytte dig og dit hjem med sandsække.

Fyldning af sandsække

Sandsækken fyldes med knap 2/3 med sand eller grus (ca. 20 kg).
Kun således kan man opnå, at sækken bliver flad når den stables i vandret position.
Sandsækken bindes så højt oppe som muligt (8-10cm fra toppen) med sækkebindere.
OBS: Fyld først sand i sækkene når de skal anvendes. Stoffet på de fyldte sandsække
der ligger på lager, rådner med tiden og kan ikke anvendes når de skal!
Hvis du låner sand fra stranden skal du huske, at sandet skal tilbage efter brug, så vi fortsat beskytter vores strande med sand.

Stabling

Til stabling benyttes teknikken ”forbandt”: I hvert vandret lag vendes sandsækkene, således at retningen skifter lag for lag. På denne måde dækkes flest mulige sammenføjninger, og dette gør stablingen stabil. Flest mulige sække skal have topenden vendende indad i stablingen.
OBS: Læg et stykke kraftigt plastik i bunden og op langs facade/dør/kældervindue inden du begynder at stable sandsækkene. Stablinger bør mindst være 60 cm tykke (1 sæk på tværs)