Afbrænding (inkl. Sankt Hans bål)

Beredskabet afgør IKKE, om du må afbrænde affald. Den afgørelse bliver truffet af Vejle Kommunes miljøafdeling.

Almindelige forsigtighedsbestemmelser ved afbrænding

 • Hold afstand – undgå ild i nærheden af tørre planter eller andet, der kan brænde.

 • Vær opmærksom på vindretning og vindstyrke.

 • Vær opmærksom på børn og dyr.

 • Tag hensyn til, at røgen ikke generer dine dine naboer og omgivelser.

 • Hold ild og gløder under opsyn og tjek, at alt er slukket, før du forlader stedet.

 • Hav vand i nærheden, så en lille brand hurtigt kan slukkes.

Gode råd - undgå brand i naturen

  • Vær opmærksom på lokale eller permanente forbud mod afbrænding eller brug af åben ild. Sådanne forbud fremgår ikke af denne hjemmeside
  • Brug dertil indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille i naturen
  • Hold altid afstand til bevoksning
  • Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er slukket helt
  • Brug kun åben ild i stille vejr
  • Hav altid vand i nærheden, når du bruger åben ild
  • Brug tobak, maskiner og elektrisk værktøj med omtanke – få gnister kan starte en brand
  • Lad ikke glas ligge fremme i solen i den tørre vegetation
  • Parker aldrig din bil i høj, tør vegetation
  • Ring til 1-1-2, hvis uheldet alligevel er ude

Bål

Du må gerne have et hygge- eller lejrbål, hvis du anvender rent og tørt træ, træbriketter eller lignende, der ikke er affald.

Haveaffald må som udgangspunkt kun afbrændes på godkendte anlæg og til Sankt Hans aften. I Vejle Kommune er det tilladt at brænde haveaffald af i landzonerne i perioden 1. december til 1. marts.

Afbrænding er forbudt i hård vind med vindstød af 10,8-13,8 m/s eller højere (gælder også hygge- og lejrbål).

Du skal undgå optænding med brandfarlige væsker. Du bør anvende papir, optændingsblokke eller lignende, som er mere sikkert at anvende.

Anbefalede sikkerhedsafstande til sankthansbålet

 • Sikkerhedsafstande i tekst

  • 30 meter til bygninger med hårdt tag. Afstanden fordobles i vindens retning ved jævn til frisk vind.
  • 60 meter til letantændelige markafgrøder.
  • 200 meter til stråtag, nåletræsbevoksning, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation samt oplag af brandfarlige stoffer.
 • Sikkerhedsafstande som billed-eksempel

  Sct Hans

Afbrændingsforbud

Vejle Kommune og Vejle Brandvæsen kan forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for afbrænding i det fri, hvis det er på grund af tørke eller andre ekstraordinære forhold, hvor vi skønner det nødvendigt for at mindske risikoen for brand.

Generelle regler ift. afbrænding

 • Regler for afbrænding er beskrevet i afbrændingsbekendtgørelsen. 

  Udpluk fra bekendtgørelsen:

  • Afbrænding må ikke være til væsentlig ulempe eller gene for omgivelserne.
  • Afbrænding må ikke være til fare for personer, miljø, særligt brandbare bygninger eller store værdier.
  • Kommune/beredskab kan nedlægge afbrændingsforbud.
  • Afbrænding skal være under konstant opsyn af en myndig person. Tilsynspligt varer ved, indtil ild og gløder er helt slukket.
  • Slukningsredskaber skal være tilgængelige (vand, haveslange, skovl, handsker eller lignende).
  • Hvis noget går galt, skal der kunne tilkaldes hjælp.
  • Afbrænding er ikke tilladt i stærk blæst.
  • Hvorvidt en brand er til "væsentlig ulempe", er et skøn, der kan foretages af brandvæsenets indsatsleder.
  • Ild og gløder skal slukkes helt, inden afbrænding forlades.
Gode råd til Sct. Hans