Meddel Vejle Kommune om større udendørs arrangement

Følgende skal meddeles Vejle Kommune senest 4 uger før ibrugtagen:

  1. Telte og transportable konstruktioner, der anvendes til mere end 150 personer
  2. Midlertidige salgsområder til flere end 150 personer
  3. Midlertidige campingområder til flere end 150 personer

Punkt 2 og 3 kan etableres uden ansøgning om byggetilladelse, hvis bilag 11 til bygningsreglementets kapitel 5 - brand, følges i sin helhed.

Pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 personer skal enten udfærdiges af en certificeret brandrådgiver eller godkendes af kommunalbestyrelsen.