Tilladelser til et arrangement

Du skal have styr på flere tilladelser,, inden du kan afvikle dit arrangement. Tilladelserne indhentes ved forskellige myndigheder.

Pladstilladelse

 • Offentlig vej/areal: Vejle Kommune.

 • Privat vej/real: grundejer/lodsejer.

Alkoholbevilling

 • Søges ved politiet.

 • Lejlighedstilladelse gives til salg af "øl og bordvine" til personer over 21 år. Ønskes stærkere drikke solgt skal der medvirke en restauratør som ansvarlig for serveringen.

 • Du kan ikke sende en halvfærdig ansøgning - så hav alt på plads inden (type, inde/ude, offentlig adgang, forventet deltagerantal, hvor, hvornår mm.)

Salg af fødevare

Arrangementstilladelse

 • Påvirker dit arrangement potentielt trafikken, orden og/eller sikkerhed, skal du indhente arrangementstilladelsen hos politiet.

 • Kontakt politiet gerne politiet i god tid før dit arrangement

 • Politiet vurderer om dit arrangement kræver tilladelse ud fra Bekendtgørelse om offentlige forlystelser. Politiet skal have alle nødvendige oplysninger senest 4 uger før.

 • Forlystelser til arrangement kan være omfattet af krav om driftsjournal og certifikat fra godkendt tilsynsmyndighed, ansvarsforsikring - se mere på politi.dk/offentlige-arrangementer 
 • Er dit arrangement meget stort, kan politiet pålægge dig at udarbejde en sikkerhedsplan efter rigspolitiets skabelon.

Forsamlingstelte, salgs- eller campingområder til mere end 150 personer til midlertidige arrangementer

Transportable konstruktioner som opstilles i forbindelse med midlertidige inden- og udendørsarrangementer

 • Transportable konstruktioner, der opstilles med en varighed på mere end seks uger, kræver byggetilladelse fra Vejle Kommune. 

 • Følgende kan opstilles i kortere tid end seks uger uden byggetilladelse eller certificering:

  • Telte i første etage til privat brug.

  • Telte i første etage til ikke-privat brug, men som er højst 100 kvadratmeter. 

  • Scener, tribuner og gangbroer med en højde på max. en meter og uden overdækning.

  • Skurvogne med videre, der har ydervægge af hårdt materiale, som ikke anvendes på en byggeplads.

 • Øvrige transportable konstruktioner skal have certificering eller byggetilladelse.

 • Overdækning, mastesejl og lignende konstruktioner sidestilles med telte.

Kræver grundareal særlig fokus fra brandvæsenet?

Kontakt brandvæsenet forud for et større arrangement (150 personer). Brandvæsenet vurderer, om der skal være særlige driftsmæssige krav ift. sikkerhed. Brandvæsenet har særlig fokus på personer mulighed for at bringe sig selv i sikkerhed i kritiske situationer og om brandvæsenet har uhindret mulighed for at komme frem og udføre eventuelle rednings- og slukningsopgaver.

Hvis brandvæsenet vurderer, der er forhold der forhindre ovenstående, kan der stilles særlige driftsmæssige krav og foretages arrangementsbrandsyn.