Vejle Kommune investerer i nyt beredskabsmateriel for 29 mio. kr.

Vejle Kommunes byråd har netop afsat 29,1 mio. kr. til indkøb af bl.a. nye brand- og redningskøretøjer, drejestige og redningsbåd til Vejle Brandvæsen, der fra årsskiftet overtager beredskabet fra TrekantBrand.

Politikerne i Vejle Kommunes byråd har på byrådsmødet onsdag 19. maj sikret Vejle Brandvæsen en sikker og tryg start, når de overtager beredskabet fra TrekantBrand den 1. januar 2022. En samlet investering på 29,1 mio. kr. sørger for et topmoderne beredskab.

Nødvendig investering

- Jeg er rigtigt glad for, at byrådet har valgt at prioritere et trygt og sikkert Vejle Brandvæsen fra dag 1. Vi indgik jo i sin tid i TrekantBrand med et materiel, der var af ældre dato. I de mellemliggende år har der været brug for effektivisering i TrekantBrand, og det har betydet, at materiellet kun i begrænset omfang er blevet fornyet. Det har derfor været helt nødvendigt for os at investere i nyt for at kunne opretholde et trygt beredskab, siger Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune, der samtidig fastslår, at investeringen var kommet, uanset om Vejle Kommune var blevet i TrekantBrand eller ej.

Med investeringen får den nytiltrådte beredskabschef i Vejle Brandvæsen mulighed for at tilbyde et opdateret og fremtidssikret materiel til de medarbejdere, der efter nytår skal arbejde for Vejle Brandvæsen.

Gode arbejdsvilkår for ansatte

- Vi kan se frem til bl.a. nye brand- og redningskøretøjer, drejestige og redningsbåd, der virkelig kommer til at tage højde for medarbejdernes sikkerhed og arbejdsmiljø. Vi havde mulighed for at lease materiellet, men byrådet har valgt at købe i stedet. Med den beslutning har vi det udstyr, der skal til, for at starte og drive det nye Vejle Brandvæsen til gavn for borgere, virksomheder og medarbejdere, siger Thomas Dietz.

Vejle brandvæsen starter formelt op den 1. januar 2022, og indtil da arbejdes der på højtryk i Vejle Kommune for at sikre en så god og gnidningsfri overgang fra Trekantbrand til Vejle Brandvæsen som overhovedet muligt. Dette skal sikre, at Vejle Kommune får et robust og driftssikkert beredskab fra årsskiftet.