TEST AF SIRENEVARSLINGSSYSTEMET DEN 4. MAJ KL. 12.00

TEST AF SIRENEVARSLINGSSYSTEMET DEN 4. MAJ KL. 12.00

Den årlige test af sirenevarslingssystemet finder sted
ONSDAG 4. MAJ KL. 12.00 - 12.15
Onsdag den 4. maj kl. 12.00 – 12.15 lyder den årlige test af Danmarks sirenevarslingssystem.
Formålet med testen er som altid at sikre, at varslingssystemet virker, og minde folk om, hvordan de skal reagere, når det er alvor.
Vi er opmærksomme på, at lyden af sirenerne i år kan vække bekymring hos mange danskere og ukrainere og andre, der er flygtet fra krig.
Derfor beder vi dig om at sprede budskabet om den årlige afprøvning, især hvis du har kontakt til ikke-dansktalende personer, der befinder sig i Danmark, så så mange som muligt er forberedt og ved, hvad lyden af sirenerne betyder.
Ring ikke 112, fordi sirenerne afgiver signal. Unødvendige opkald kan blokere for livsvigtige opkald til alarmcentralen.
YEARLY TEST OF THE WARNING SIRENES - MAY 4, 12:00 PM
There is no danger when you hear the warning sirens May 4.
We test the system to ensure that the warning sirens works and to remind people how to react in an actual emergency.
Test af sirenevarslingssystemet den 4. maj kl. 12.00
Sirene
Test af sirenevarslingssystemet den 4. maj kl. 12.00