BESØG AF SLESWIG FRIVILLIGE BRANDVÆRN

Vejle Brandvæsen havde i sidste weekend besøg af vores kolleger fra Slesvig.

Vejle Kommune har et venskabsbysamarbejde med Stadt Schleswig, der har eksisteret i mange år.
Samarbejdet omfatter adskillige områder og har siden 1976 været aktivt indenfor brandvæsenet.
Indledningsvis var samarbejdet baseret på sociale aktiviteter, herunder deltagelse i jubilæer. Men fra ca. 1995 blev samarbejdet gennemført som gensidige besøg, med gennemførelse af uddannelse og øvelse ca. hvert andet år i Vejle.
Et længerevarende forløb – ca. 25 år som har betydet et godt samarbejde og etablering af mange gode personlige venskaber.
Aktiviteterne i Vejle har altid været gennemført på frivillig basis med brug af brandvæsnet materiel m.v. og lån af øvelsesanlægget i Gudsø - nu udlånt af vores gode samarbejdspartner Trekantområdets Brandvæsen. Vejle har også været på genvisit, herunder blandt andet ved indvielsen af brandværnets nye brandstation på Friedrichsberg.
Coronaen har stået i vejen og har betydet, at der ikke har været væsentlige aktiviteter fra 2017 og til nu. Men nu er vi heldigvis kommet i gang igen og her i 2022 har 15 deltagere fra Slesvig gennemført vores kendte uddannelse ”Røgdykning for Slesvigere”.
Hele arrangement er koordineret af tidligere beredskabschef Ole Borch, godt hjulpet af den faste stab med blandt andet Solveig, Carit og Bjarne, som “tovholdere” på hver deres område. Bag dem stod der endnu en række til at hjælpe til herunder blandt andet, Aksel, Per og Johs, (tidligere beredskabsmestre hos Vejle Brandvæsen) og ikke at forglemme de Frivillige ved Vejle Brandvæsen som stod for forplejningen hele dagen igennem med afsluttende “festmiddag”, hvor menuen stod på flæskesteg med alt tilbehør og hjemmelavet citronfromage 😋
Inden afrejse blev der uddelt diplomer for velgennemført “Slesvig” uddannelse 👨‍🚒 🚒
Som sidegevinst så vores kolleger fra Slesvig, hvordan en travl dag med flere samtidige hændelser - herunder en stor brand blev afviklet 👨‍🚒 🚒 👨‍🚒