Erfa-kursus for servicepersonale

Iflg. loven skal ansatte ved plejeinstitutioner og daginstitutioner én gang om året instrueres i brand og evakuering. På dette kursus skaber vi erfaringsudveksling i forhold til, hvordan du kan gøre dette.

Kursets varighed: Skræddersyet efter behov.

Kursets målgruppe: Personale som praktisk står for at instruere i brand og evakuering (ofte teknisk servicepersonale).

 

Personale på plejecentre og daginstitutioner skal ved nyansættelse én gang om året instrueres om brand- og evakueringsinstruksens indhold på det pågældende sted. Herunder om de opgaver, der påhviler personalet.

Det er op til det enkelte sted, hvordan de helst vil lave denne instruering. Men vi i Vejle Brandvæsen vil gerne skabe et årligt forum for erfaringsudveksling. Spørgsmål vi nogle gange får og gerne vil drøfte i fællesskab med jer er:

  • Hvordan kan man hensigtsmæssigt instruere personale, når de har skriftende arbejdstider?
  • Hvordan skaber vi tryghed for, at alt personale instrueres én gang årligt, uden det bliver meget svært administrativt?
  • Hvornår er "sikkert, sikkert nok"? Det vil sige, hvor meget skal der til, for at jeg med tryghed kan sige, at nu er de instrueret?