Erfa-kursus for servicepersonale

Iflg. loven skal ansatte ved plejeinstitutioner og daginstitutioner én gang om året instrueres i brand og evakuering. På dette kursus skaber vi erfaringsudveksling, så du lærer fra andre i lignende situation.

Kursets varighed: Skræddersyet efter behov.

Kursets målgruppe: Personale, som praktisk står for at instruere i brand og evakuering (ofte teknisk servicepersonale).

Kursusdatoer i 2023: 4. maj og 24. oktober 2023 kl. 8-12 afholdes igen erfar-kursus. Tilmeldings-link kommer nederst på siden her.

Ved stor efterspørgsel oprettes løbende flere kurser.

 

Personale på plejecentre og daginstitutioner skal ved nyansættelse én gang om året instrueres om brand- og evakueringsinstruksens indhold på det pågældende sted. Herunder om de opgaver, der påhviler personalet.

Det er op til det enkelte sted, hvordan de helst vil instruere personalet. Men vi vil gerne skabe et årligt forum for erfaringsudveksling. Spørgsmål, vi nogle gange får og gerne vil drøfte i fællesskab med jer, er:

  • Hvordan kan man hensigtsmæssigt instruere personale, når de har skiftende arbejdstider?

  • Hvordan skaber vi tryghed for, at alt personale instrueres én gang årligt, uden at det bliver meget svært administrativt?

  • Hvornår er "sikkert" sikkert nok?