Afbrænding (inkl. sankt hans)

Beredskabet afgør IKKE, om du må afbrænde affald. Den afgørelse bliver truffet af Vejle Kommunes miljøafdeling.

Almindelige forsigtighedsbestemmelser ved afbrænding

 • Hold afstand – undgå ild i nærheden af tørre planter eller andet, der kan brænde.

 • Vær opmærksom på vindretning og vindstyrke.

 • Vær opmærksom på børn og dyr.

 • Tag hensyn til, at røgen ikke generer dine dine naboer og omgivelser.

 • Hold ild og gløder under opsyn og tjek, at alt er slukket, før du forlader stedet.

 • Hav vand i nærheden, så en lille brand hurtigt kan slukkes.

Bål

Du må gerne have et hygge- eller lejrbål, hvis du anvender rent og tørt træ, træbriketter eller lignende, der ikke er affald.

Haveaffald må som udgangspunkt kun afbrændes på godkendte anlæg. Vejle Kommunens miljøafdeling kan give dispensation herfor, bl.a. til sankthansaften.

Afbrænding er forbudt i hård vind med vindstød af 10,8-13,8 m/s eller højere (gælder også hygge- og lejrbål).

Du skal undgå optænding med brandfarlige væsker. Du bør anvende papir, optændingsblokke eller lignende, som er mere sikkert at anvende.

Anbefalede sikkerhedsafstande til sankthansbålet

 • Sikkerhedsafstande i tekst

  • 30 meter til bygninger med hårdt tag. Afstanden fordobles i vindens retning ved jævn til frisk vind.
  • 60 meter til letantændelige markafgrøder.
  • 200 meter til stråtag, nåletræsbevoksning, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation samt oplag af brandfarlige stoffer.
 • Sikkerhedsafstande som billed-eksempel

  Sct Hans

Afbrændingsforbud

Vejle Kommune og Vejle Brandvæsen kan forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for afbrænding i det fri, hvis det er på grund af tørke eller andre ekstraordinære forhold, hvor vi skønner det nødvendigt for at mindske risikoen for brand.

Generelle regler ift. afbrædning

 • Regler for afbrænding er beskrevet i afbrændingsbekendtgørelsen. 

  Udpluk fra bekendtgørelsen:

  • Afbrænding må ikke være til væsentlig ulempe eller gene for omgivelserne.
  • Afbrænding må ikke være til fare for personer, miljø, særligt brandbare bygninger eller store værdier.
  • Kommune/beredskab kan nedlægge afbrændingsforbud.
  • Afbrænding skal være under konstant opsyn af en myndig person. Tilsynspligt varer ved, indtil ild og gløder er helt slukket.
  • Slukningsredskaber skal være tilgængelige (vand, haveslange, skovl, handsker eller lignende).
  • Hvis noget går galt, skal der kunne tilkaldes hjælp.
  • Afbrænding er ikke tilladt i stærk blæst.
  • Hvorvidt en brand er til "væsentlig ulempe", er et skøn, der kan foretages af brandvæsenets indsatsleder.
  • Ild og gløder skal slukkes helt, inden afbrænding forlades.
Gode råd til Sct. Hans