Skip navigation

Akut hjælp

Her er en oversigt over offentlige akut-telefonnumre for Vejle Kommune


 

 

Indenfor
normal arbejdstid

Udenfor
normal arbejdstid

Bemærkning

Ved brand / ulykke / miljøforurening

112

112

 

Apoteker

 

75 82 83 22

Apoteket sikrer at borgerne har adgang til nødvendig medicin uden for normal åbningstid, hvis der opstår et akut behov.

Den sociale bagvagt

76 81 51 16

114

Social bagvagt vedr. børn og unge. Indholdet af henvendelsen skal have en karakter, hvor den, der henvender sig, vurderer, at der er brug for øjeblikkelig hjælp. Den sociale bagvagt vil kunne yde rådgivning og evt. foretage handling.

Dyrenes Vagtcentral

18 12

18 12

Hvis du har brug for hjælp til et dyr i nød. Dyrenes Vagtcentral er døgnbemandet alle ugens dage, og hjælpen til ejerløse dyr betales af Dyrenes Beskyttelse.

Dyrlægevagt

-   Vejle

 

 

 

-   Egtved

- Jelling

- Bredsten

- Givskud

- Give

- Børkop

 

75 82 16 00

75 82 01 37

75 72 18 66

75 83 63 11

75 55 24 00

75 87 10 83

75 88 10 05

76 80 11 99

75 73 26 02

75 56 20 88

 

75 82 16 00

75 82 01 37

88 77 93 75

88 77 93 75

75 55 24 00

75 88 10 05

75 88 10 05

88 77 92 75

75 77 20 58

75 56 20 88

 

Elektricitet

-   Vejle Oplands Strømforsyning

-   TREFOR Net A/S

-   NRGi NET A/S

-   EnergiMidt Net A/S

-   MES NET A/S

 

75 88 12 11
79 33 34 35
79 29 29 29
70 15 15 60
97 18 03 77

 

75 88 12 11
79 33 34 35
79 29 29 29
70 15 15 60
97 18 03 77

 

Kloak

76 41 37 00

76 81 28 50

 

Krisecentret

75 83 93 33

75 83 93 33

Vejle Krisecenter er et tilbud om ophold og støtte til kvinder med eller uden børn, der er udsat for vold eller trusler om vold, både fysisk og psykisk. Og et tilbud om samtale til kvinder, der lever i nære relationer med vold.

Lægevagt / skadestue

 

70 11 07 07

Lægevagten træder til, når du bliver syg uden for din egen læges åbningstid. Du skal også ringe inden du tager på skadestuen.

Naturgas (Dong)

72 10 20 30

72 10 20 30

 

Offerrådgivningen

23 68 60 07

23 68 60 07

Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Vi samarbejder med politi, sygeplejersker, brandmænd og sagsbehandlere i alle landets politikredse.

Politi

114

114

 

Tandskadevagten

 

70 11 07 07

Får du en akut tandskade i forbindelse med en ulykke uden for din egen tandlæges åbningstid.

Tandlægevagten

 

65 41 45 51

Tandlægevagten udfører nødbehandlinger, som ikke kan vente, til din egen tandlæge åbner igen. Det kan for eksempel være smertebehandling og akut behandling i forbindelse med tandpine.

Vandforsyning (Trefor)

79 33 34 35

79 33 34 35

 

Varme (Trefor)

79 33 34 35

79 33 34 35

 

Veje og stier

76 81 22 30

76 81 28 50

 

Vejle Kommune

76 81 00 00

 

 

Psykiske problemer - akuttelefonen

 

76 81 91 91

Har du et akut opstået psykisk problem - eller har nogen i din omgangskreds et problem, så du føler dig truet eller magtesløs?

Anden akuthjælp
(Vejle Brandvæsen)

76 81 28 50

76 81 28 50

 

 

Har du brug for at komme i kontakt med andre offentlige myndigheder, kan du finde dem på hjemmesiden

Den fælles Offentlige Adressedatabase

 

Til opslagstavlen

Ønsker du at printe listen, så kan du åbne den i pdf-format ved at klikke her 

 


 

 

 

 

Denne side er sidst opdateret: 31.01.2015